Sık Sorulan Sorular

Yılların deneyimi sayesinde sürekli olarak karşılaştığımız bazı sorunları sizler için aydınlatıcı bilgi olarak yayınlamak isteriz.

Kat malikleri kurulu tarafından oy birliği sağlandığı takdirde bina yönetim planında değişiklik yapılabilir mi?

Sonradan gerçekleştirilen genel kurul kararları sonucunda oybirliği sağlanmadığı sürece yönetim planında hiç bir madde değiştirilemez. Yönetim planında alınan karar gereği avans aidatın arsa payı oranında alınması kesinleştirilmiş ise bu karar daha sonra oybirliği sağlansa dahi değiştirilemez.

Apartmanda, kat maliki daire içinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirebilir mi?

Kat malikleri, diğer kat maliklerinin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapamazlar. Buna ek olarak diğer kat maliklerinin izni olsa bile onaylanmış proje veya imar yönetmeliğine aykırı değişiklik yada onarım gerçekleştiremezler. Böyle bir durumda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur. Ancak; apartman yöneticisi aynı zamanda bir kat maliki ise değişikliği gerçekleştiren kat malikine şahsi dava açabilir.

İçinde bir kiracısı bulunan bağımsız bölümü kiracının göstermesi zorunlu bir durum mudur?

Mülk sahibi satmak istediği bağımsız bölümü, içinde bulunan kiracısı satın almak isteyen kişiye göstermediği durumda mahkeme kararı ile tedbir kararı çıkartılabilir. Sonrasında belili gün ve saatler içinde mülkü satın almak isteyen kişileri bağımsız bölümü görmeleri için götürebilir.

Genellikle bunun gibi sorunları önceden göz önünde bulundurarak kira sözleşmelerine ek maddeler eklenir. Sözleşmelerinde ki maddeleri kabul ettikleri için buna uymak zorundalardır.

Kiracınız, kirayı ödemiyorsa nasıl dava açabilirsiniz?

Bir kira yılı içinde, sözleşmenizde belirtilen biçimde ödeme yapmayan kiracıya iki defa noter tarafından ihtar çekilmiş ise akdin sonunda kiracı için tahliye davası açılabilir. Haklı ihtar nedeni ile açılan tahliye davalarının kesin suretle kira süresinin bitimini takip eden bir ay içinde açılması gerekir. Eğer bu bir aylık süre aşılmış ise, mülk sahibinin dava hakkı bir sonraki kira dönemine kadar yok olmuş olur.

Sözleşmeli olarak çalışan kapıcınız başka bir apartmanda da çalışıyorsa ne olacak?

Sözleşmeli olarak çalıştırdığınız kapıcınız aynı zamanda başka bir yerde de çalışıyorsa, başka bir yerde çalıştığını öğrendiğiniz günden itibaren altı iş günü içinde sözleşmenizi fesh edilebilir.

Apartmanın dış cephe boyası yapılırken yönetici Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında nelerden sorumludur?

Yönetici gayrimenkule ait ortak alanların idaresinden sorumludur. Dış cephe boyasının yapılması sırasında bütün dış duvarlar ortak yerlerdir ancak kapatılan balkonlar yada balkon demirleri ve dairelere ait pencereler dışarıdan görünmesine rağmen bağımsız bölümlerin kendi sorumluluğundadır.

Anagayrimenkulün, tapu kaydı iş yeri,ticarethane veya mesken olarak kayıtlı ise o bağımsız bölümde klinik açılması mümkün müdür?

Kat Mülkiyeti kanunu 24. Maddesine göre dispanser, klinik, poliklinik, hastane, ecza laboratuarı gibi işletmeler açılamaz. Kat maliklerinin bu maddeye aykırı olarak aldığı kararların hükmü yoktur. Ancak; dispanser, klinik, poliklinik sınıfına girmeyen işletmeler bu hükmün dışında yer almaktadır.

Apartmanlarda özel kulüpler kurulması mümkün mü?

Anagayrimenkulün tapusunda mesken olarak belirtilen bağımsız bölümlerinde sinema, kahvehane,tiyatro, pavyon, gazino, bar kulüp, oyun salonu, fırın, lokanta, eğlence merkezi, gıda işletmeleri, imalathaneler, basımevi, dükkan vb. gibi yerler kat maliklerinin oybirliği ile alınmış ortak karar ile açılabilir.

Tapu kaydı iş yeri olan bir bağımız bölümde ayrı bir karar almaya gerek kalmaksızın fırın açılabilir mi?

Tapu kaydı iş yeri olarak kayıtlı ise hiç bir ek karar alınmasına bakılmaksızın fırın açılabilir.

Tapuda mesken adıyla kayıtlı bir yerin büro olarak kullanılması uygun mudur?

Evet kullanılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu 24. Madde de bahsedilen iş yerinden hiç birine dahil değildir. (sinema, kahvehane,tiyatro, pavyon, gazino, bar kulüp, oyun salonu, fırın, lokanta, eğlence merkezi, gıda işletmeleri, imalathaneler, basımevi, dükkan vb.)Bu sebeple kiraya verilmesi için ya da büro olarak kullanılması için kat malikleri kurulunun ek bir kararına ihtiyaç duymaz.

Bağımsız bölümlerde ticari şirketler faaliyet gösteriyor ise bu yerler büro sınıfına girer mi?

Hayır büro sınıfına dahil olamazlar. Limited ya da anonim şirket vb. ünvanı ile kurulan işletmeler ticarethane sınıfındadır.

Örnek; 3 avukat bir Hukuk limited şirketi kurup (ticarethane) tapuda mesken adıyla kayıtlı binalarda faaliyet sürdüremezler.

Hangi meslek grupları bürolarar örnektir?

doktor muayenehaneleri, mühendislik büroları, kültür sanat vakfı bürosu

Büro sınıfına dahil olmayan meslek grupları?

Bankalar, emlak komisyoncuları, parti merkezleri ya da büroları vb.

Balkonlar ortak alan mıdır? Yoksa sahışa ait bir yer midir?

Balkonlar bağımsız bölümlerin idaresindedir. Ancak balkonun taban, tavan ve dış cephe yan duvarları ortak alanlara dahildir. Balkonların kapatılması ortak alanlara müdehale demektir. Balkon demirlerinin boyası ve bakımı da o bağımsız bölüme aittir.

Dükkan önlerindeki boşluk alanlar ortak yer midir?

Pastahane, lokanta, market vb. işyerlerinin önünde bulunan boşluklar ortak alanlardır ve faydalanma hakkı tüm maliklere aittir. AÇIKLAMA : "Dükkanın önünde bulunan arsa parçasının dükkanın kapsamı içerisinde bulunması isteniyorsa, bu hususun anataşınmazın projesinde ve ayrıca resmi sözleşmede belirtilmesi gerekir."

Ana duvar nedir?

"Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ve taşıyıcı özelliği olan yada bağımsız bölüm içerisinde taşıyıcı özelliği olan duvarlardır." AÇIKLAMA : Ana duvarlar anataşınmazın ortak yerlerindendir. Ana duvarı yıkıp açmak, pencereyi kapı olarak değiştirmek gibi değişiklikler bütün kat maliklerinin izni olmadıkça yapılamaz."

Binada su, kanalizaasyon, kalorifer vb. tesisatlar nereye kadar ortak alana dahildir?

Kalorifer sistemi tamamen ortak alandır. Kanalizasyon hatları (düşey olarak) ortak alanlara dahildir. Su tesisatları yalnızca daire içine girene kadar ortak yerdir.

etiketler: profesyonel yönetim, apartman yönetimi, yönetim danışmanlığı, site yönetimi, yönetim, danışmanlık, apartman yöneticiliği