Hizmet Alanlarımız

Toplu yaşam alanlarına ait tüm mekanik ve elektrik tesisatalrı, peysaj bakımı, servis hizmetlerinin yapılmasını sağlamaktayız. Ayrıca apartman, site, residence, alışveriş merkezi, pasajlar, tesisler, iş merkezleri, plazalar vb. her türlü toplu yapılarınızın profesyonel olarak yönetilmesi ve denetimlerinin yapılması hizmeti vermekteyiz.

Yönetim Politikası

ÖZENGROUP olarak yönetim politikamız, şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar hayata geçirdiği tüm projelerde ve bu projelerin sonunda işverenler ve müşterilerimize sunduğumuz toplu yapılar ve hizmetler ile oluşturduğumuz güvenin devamını sürdürmek ve ÖZENGROUP marka ve hizmet imajının toplumun ve diğer paydaşların gözünde "yaşam kalitesini arttıracak yönetim hizmeti sunan güvenilir firma" olarak hatırlatmak isteriz.

Şirketimizde, kurulmuş olan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında projelere ait sözleşmelere, işverenin mali istatiklerine, iş güvenliği ve iş sağlığı, çevreyi etkileyen unsurlar ve kirlenmeyle ilgili yönetmelikler, yasal prosedürler ve düzeltmelere sadık kalacak biçimde yürütülmesi belirtilen süreler içinde teslim edilmesi esas alınmaktadır.

Süreklilik arz eden başarılar için kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği, çevre konularında ki yasal düzenlemeler, mevzuatlar ve yönetmeliklere göre işlerin takibi yapılarak işlemler bu sınırlar çerçevesinde devam ettirilir.

Kalite

ÖZENGROUP, kurulduğu 13 Nisan 1994 yılından beri; kazandığı tecrübeyi profesyonel yönetim değerleriyle bütünleşmiş bir kurumdur. Geliştirdiği yönetim anlayışıyla, değişime odaklanan ve başarının sırrının değişimi yönetmekten geçtiğini bilen ÖZENGROUP; 2000 yılından itibaren eğitime öncelik vermiştir. ÖZENGROUP ; "Sürekli Eğitim, Sürekli Değişim" sloganıyla YÖNETİM yaşamının her alanını derslik olarak kullanmıştır.

ÖZENGROUP, 2000 yılından itibaren "Mutlak Müşteri Memnuniyeti" yönetim anlayışını ön plana çıkışıyla başlayarak stratejilerini bu ilke üzerine kurmuştur.

"Toplam Kalite Felsefesi"nin katılımcı bir yönetim anlayışı olduğunu, her bireyin verimini, yaratıcı yetenek ve becerisini kullanamayan organizasyonların başarılı olamayacağını bilen ÖZENGROUP; yönetim süreçlerinin bütününü ifade eden "sistem kalitesi"ni esas almıştır.

ÖZENGROUP, toplam kalite felsefesinden kopulması halinde, kurumsal sürekliliğinin güvencesinden söz edilemeyeceğini ve bu tür yönetimsel zayıflamalar ve zafiyetlerin kaçınılmaz olacağını bilmektedir. ÖZENGROUP; kalite kavramını, üretim sürecinin her aşamasında, tüm çalışanların kaliteden sorumlu olduğu yaklaşımıyla "biz" bilincinin yerleştirilmesine önem vermekte ve bireyi birey yapan özelliklere öncelik tanımaktadır.

Çünkü, ÖZENGROUP "Toplam Kalite Felsefesi"nin; yeni bir yönetim kişiliği ve kurum kültürü olduğunu bilmektedir. Bu nedenle "Entegre Yönetim Sistemi"nin birinci aşaması olarak; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlayarak 08.01154 sertifika numarasıyla TÜRKAK tan başarıyla belge almıştır.

ÖZENGROUP , ISO 9001 çalışmalarını nicelik değişimi olarak görmektedir. ISO 9001 sistem standartlarını yerine getirme çalışmalarını yaparken bile, yaşamın bütünlüğü ilkesi içinde bireylerin farklılıklarını, onların yaratıcılıklarını, ilke ve değerlerini hep ön planda tutmaya özen göstermiştir.

Bu anlayış içerisinde, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Yönetim Sistemi kurularak üç yönetim sistemi, her düzey ve alanda uygulanmaya başlamıştır .

ÖZENGROUP, "müşteri" kavramını farklı algılayan bakışı ile, sadece hizmet alan dış müşteri memnuniyetini değil; çalışanların motivasyon ve mutluluğunu da önemsemektedir.

ÖZENGROUP; temel çıkış noktasını, "kurumsal değerlere sahip çıkarak Avrupa Birliği standartında bir YÖNETİM şirketi oluşturmak" şeklinde belirlemiştir.

etiketler: profesyonel yönetim, apartman yönetimi, yönetim danışmanlığı, site yönetimi, yönetim, danışmanlık, apartman yöneticiliği