Genel Bilgiler

Gelişmiş yapılarda insanlar bir ararda yaşamanın bir etkisi olarak güven ve huzura ihtiyaç duymaktalardır. Apartman, site, rezidans vb. gibi toplu yapılarda yöneticilik yapmak göründüğü kadar kolay olamayabilir. Amatör olarak yapılan işler de aksaklıklar yaşabilir ve bazı durumlarda maddi manevi zararlara uğramak kaçınılmazdır. Bu nedenle profesyonel yönetim şekli ortaya çıkmış olup kat maliklerinin menfaatlerini koruyarak onlara güvenli ve huzurlu yaşam alanları sunmak hedeflenmektedir.

Toplu yapıların yönetimlerini en verimli şekilde gerçekleştirmek için bazı kanunlar ve yönetmeliklere uymak zorundayız.

 • Anasayasa hükümleri,
 • Kat mülkiyeti kanunları ve ilgili diğer kanunlar,
 • Yönetmelikler ve kararnameler,
 • Yargıtay iç hatları,
 • Özel şartnameler,
 • Toplum örf ve adetleri.

İyi bir yöneticilik yapılabilmek için bilinmesi gerekenler,>

 • Mekanik işler için piyasa fiyatları ve yapılacak olan işçilikler hakkında bilgi birikimi olmalı,
 • Finansal ve yapısal sorunlar için gelecek dönemlere dair öngörüler üzerinden maddi kaynaklar toplanmalıi
 • Haberleşme ve kaynakların yönetilmesi gibi konularda teknolojinin faydalarından yararlanılmalı,
 • Hukuki ve muhasebe konularında bilgili olunmalı,
 • Düzenli ve doğru kayıtlara sahip olunmalı,
 • Anlayışlı, güleryüzlü ve kurallara uyulmalıdır.
etiketler: profesyonel yönetim, apartman yönetimi, yönetim danışmanlığı, site yönetimi, yönetim, danışmanlık, apartman yöneticiliği