Denetim

Denetici Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Deneticinin asil görevi; yönetim kurulu adına vekil sıfatı ile yönetici veya yönetim kurulunu denetlemek asil görevidir.

Bina yönetim planında deneticinin nasıl seçilmesi gerektiği ve görevlerinin neler olduğunı açıkca yazılıdır. Eğer yönetim planında deneticiye ait bir husus yer almıyor ise denetim görevini kat malikleri kurulu kendileri yaparlar. Yeterli çoğunluk sağlandığı taktirde yönetim planında değişiklik yapılarak denetici hususu karara bağlanır.

Kat malikleri kurulu tarafından deneticinin görevleri için bir ücret belirlenmiş ise yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak ücretini alır. Genel olarak deneticiler ücretsiz olarak görev yaparlar.

Aksi bir durumla karşılaşılmadığında deneticinin görev süresi, yöneticinin görev bitiminde sona erer.

etiketler: profesyonel yönetim, apartman yönetimi, yönetim danışmanlığı, site yönetimi, yönetim, danışmanlık, apartman yöneticiliği