Yönetim Nedir?

Eldeki limitli olan kaynakların idareli ve etkili şekilde kullanılması için yapılan çalışmaların bütününü yönetim diye adlandırmak mümkündür.

Profesyonel yönetim; apartman, site, alışveriş merkezi, iş merkezleri, plazalar vb. yapılar için kat malikleri, kiracılar yada diğer maddi gelir kaynaklarını yapıların menfaatlerini korumak ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek için planlı, sıralı olarak yapılmasıdır. Giderlerin planlı olarak ödenmesi önem arz etmektedir.

Profesyonel Yönetimin Faydaları Nelerdir?

Profesyonel yönetimin sizlere en büyük katkısı verilen hizmetlerin, alınan maddi araç gereçlerin en ekonomiğini ve en verimlisini bulmak başlıca görevleridir. İlk bakıldığı anda anlaşılmasa da uzun vadeli bir plan göze alındığında etkisi hissedilir olacaktır.

Yapıdaki giderlerin paylaştırılması, defterlerin tutulması, yapılacak işler ile ilgili gerekli takip ve denetim mekanizmasının kurulması gibi sorunlar ile karşılaşmayacaksınız.

Yapının fiziki durumunu takip edilmesi ve yapılacak olan işleri sırası ile zamanında yapılması için takım arkadaşlarımız gerekli araştırmaları yaparak sizleri bir takım sorundan kurtacaklardır.

Dönem sonlarında olağan yada olağan üstü toplantılar için usule uygun olarak tertip edilen toplantı düzenleyerek kanun ve yönetmeliklere uygun kararlar alınmasını sağlayacaktır.

Profesyonel yönetimin en büyük etkisini göreceğiniz noktalardan biri de SGK ve Kat Mülkiyeti kanunlarına uygun olarak işlem yapılması olacaktır. Bazı yanlış algılanan kanunlar, yönetmelikler gelecek dönemler için maddi açıdan büyük zararlara uğratabilecek boyutlara ulaşabilmektedir. Profesyonel yönetimin amacı mesleği ve konumu gereği ilgili kanunlar, yönetmelikler, mevzuatlara göre hareket ederek kat malikleri ve yapının menfaatlerini korumaktır.

etiketler: profesyonel yönetim, apartman yönetimi, yönetim danışmanlığı, site yönetimi, yönetim, danışmanlık, apartman yöneticiliği